Warunki prenumeraty

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2017 roku cena rocznej prenumeraty NEUTRINA
(4 zeszyty) wynosi 21 zł (20 zł netto + 5% VAT)

Kwotę tę należy wpłacić na konto:

"FOTON"
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
BANK PEKAO S.A. O/Kraków
Nr rachunku (w nowej euro-składni IBAN [NRB]):
07 1240 4722 1111 0000 4855 9692 (kod SWIFT dla przelewów z zagranicy: PKOPPLPW)
Prosimy o poinformowanie Redakcji o dokonanej wpłacie i podanie nr NIP.

Cena rocznej prenumeraty NEUTRINA z FOTONEM (4 zeszyty) od stycznia 2017 roku wynosi 37,80 zł (30 zł netto + 5% VAT);
dla prenumeratorów Fotonu – Neutrino gratis!