Warunki prenumeraty

Cena rocznej prenumeraty NEUTRINA z FOTONEM (4 zeszyty) wynosi 48 zł (w tym 8% VAT);

 

Kwotę tę należy wpłacić na konto:

"FOTON"
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
BANK PEKAO S.A. O/Kraków
Nr rachunku (w nowej euro-składni IBAN [NRB]):
07 1240 4722 1111 0000 4855 9692 (kod SWIFT dla przelewów z zagranicy: PKOPPLPW)
Prosimy o poinformowanie Redakcji o dokonanej wpłacie i podanie nr NIP.