Numer 15

  • Nagroda Nobla z (astro)fizyki 2011

  • Stefan Banach – genialny polski matematyk

  • Para wodna

  • Dlaczego lód jest śliski?

  • Jak powstają chmury

  • Doświadczenie – lód pod naciskiem

  • Centrum Nauk Przyrodniczych

  • Góra lodowa, Trójkąt Bermudzki – przykładowe problemy omawiane w Centrum Nauk Przyrodniczych

  • Dlaczego woda w stawie czy jeziorze zamarza tylko na powierzchni?